Přejít na:
Nalezeno (6)
Typ provozovny: Výroba
 NázevAdresaDatum zveřejněníZjištěné skutečnosti
Výroba Good bakers s.r.o. Ostašovská 73/31, 46001 Liberec 27. 11. 2022 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nečistoty na podlaze
Výroba Pekařství u Hrdinů, společnost s ručením omezeným Jungmannova 89/6, 27801 Kralupy nad Vltavou 29. 9. 2022 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výroba Pekařství na kolech s.r.o. Nádražní 40, 580 01 Havlíčkův Brod 12. 9. 2022 Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
Prostory provozovny využívány i pro skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin
Výroba VIMIXA, a.s. K nádraží 252, 664 59 Telnice 25. 8. 2022 Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výroba PANE spol. s r.o. Brodecká 271, 29404 Dolní Bousov 14. 7. 2022 Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na výrobních zařízeních, předmětech nebo površích
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Nečistoty na podlaze
Poškození stropu
Výroba MUNTERASI s.r.o. Grillova 94, 269 01 Rakovník 3. 6. 2022 Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Poškození stropu
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Nevhodně skladované potraviny