Přejít na:
Nalezeno (3)
Zjištěné skutečnosti: Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Van Nguyen Hoa
Maloobchod Van Nguyen Hoa
Luženská 79, 270 53 Krušovice
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Lad.Mrázek, s.r.o.
Rychlé občerstvení Lad.Mrázek, s.r.o.
Bělehradská 143/80, 120 00 Praha
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
QUANG MINH LUONG
Maloobchod QUANG MINH LUONG
Velký Malahov 34, 346 01 Velký Malahov
Špatné hygienické podmínky na toaletách
Nezajištění odtoku odpadních vod
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení