Přejít na:
Nalezeno (1)
Zjištěné skutečnosti: Nefunkčnost nebo absence toalet
Pavel Valenta
Maloobchod Pavel Valenta
Oskava parc. číslo 398/3, 788 01 Oskava
Nefunkčnost nebo absence toalet
Výrazné znečištění prostor
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu