Go to:

LUDĚK HANZLÍK

Restaurant Restaurant 3/6/2024
Praha (Lidická 311/37, 150 00 Praha)
IN: 66036143
Unsatisfactory conditions:

Uložen zákaz užívání prostor manipulačního dvorku (sloužícího zejména k čištění a skladování potravin), provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 3/5/2024
Reopen date: 4/17/2024
Reference number: P24-000036-SZPI-CZ