Go to:

MARTIN TOMIŠKO

Restaurant Restaurant 11/9/2023
Dolní Roveň (Litětiny 71, 533 71 Dolní Roveň)
IN: 74413694
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - sklad a kuchyně. Provozovna jako celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 11/8/2023
Reopen date: 11/10/2023
Reference number: P23-000123-SZPI-CZ