Přejít na:

Lad.Mrázek, s.r.o.

Praha (Bělehradská 143/80, 120 00 Praha)
IČ: 25624687
Zjištěné skutečnosti:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory přípravny, skladu a toalety u přípravny. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

Stav uzavření: Uzavřeno
Datum uzavření: 2. 3. 2023
Referenční číslo: P23-000028-SZPI-CZ