Go to:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Retail Retail Archive record 1/31/2023
Pardubice (S. K. Neumanna 2819, 530 02 Pardubice)
IN: 25110161
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 1/31/2023
Reopen date: 2/1/2023
Reference number: P23-000013-SZPI-CZ