Go to:

Albert Česká republika, s.r.o.

Retail Retail Archive record 9/23/2022
Praha 6 - Dejvice (Čsl. armády 826, 160 00 Praha 6 - Dejvice)
IN: 44012373
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - úsek prodeje nebaleného a baleného pečiva na prodejní ploše. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 9/22/2022
Reopen date: 9/23/2022
Reference number: P22-000120-SZPI-CZ