Go to:

Huu Doanh Pham

Retail Retail 8/12/2022
Kovářská (nám. J. Švermy 693, 431 86 Kovářská)
IN: 07760388
Close state: Reopened
Close date: 8/12/2022
Reopen date: 8/16/2022
Reference number: P22-000109-SZPI-CZ