Go to:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Retail Retail Archive record 5/30/2022
Chrudim (Slovenského národního povstání 1081, 537 05 Chrudim)
IN: 25110161
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory skladu. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 5/27/2022
Reference number: P22-000088-SZPI-CZ