Go to:

AMIR KASEM

Fast food Fast food 11/16/2021
Praha (U skládky 1469/5, 190 00 Praha)
IN: 09522743
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostor přípravny se sporákem a mrazicím zařízením. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 11/16/2021
Reopen date: 11/29/2021
Reference number: P21-000088-SZPI-CZ