Go to:

VAN DUY CAO

Retail Retail 10/14/2021
Tuchoměřice (Hlavní 16, 252 67 Tuchoměřice)
IN: 27916316
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - samostatný sklad nápojů a potravin. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Reopened
Close date: 10/12/2021
Reopen date: 11/2/2021
Reference number: P21-000076-SZPI-CZ