Go to:

JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích

Retail Retail Archive record 2/7/2020
Dolany (Dolany 130, 533 45 Dolany)
IN: 00032166
Close state: Reopened
Close date: 2/7/2020
Reopen date: 2/11/2020
Reference number: P20-000017-SZPI-CZ