Přejít na:

Tematické kontroly

Výrobce: Producent GGN 4059883450453
 
  Název výrobkuDP / DMT / číslo šaržeMísto kontrolyVýrobceDatumKontrola
Vyhověl Země původu: Polsko Jablka červená L4201 Lidl Česká republika v.o.s.
Nový Bor (B.Egermanna 851, Nový Bor 473 01)
Producent GGN 4059883450453 1. 10. 2022 -
30. 11. 2022
Kontrola obsahu reziduí cizorodých látek v jablkách