Přejít na:

https://coffeehouse-enjoy.store/landings/diaxil/kma/cs/v1/?clickid=336a4qdd53va221d&campaign=6472&user_id=100&pxdom=Unknown&px=1632036820524380&coddostupa=854&fbclid=lwAR2nlE7l0xfza47L4owXj1gM9e__qsJBxCoauSLGR1r3g5Tl6hfESzTmMv0

Stav stránek ke dni 26. 1. 2023 27. 1. 2023
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Jedná se o reklamní webové stránky. Je zde propagován výrobek Diaxil, který údajně může pomoci odstranit cukrovku v jakémkoli stádiu.    

Na co si dát pozor:

1) Uvedené webové stránky obsahují smyšlený rozhovor s ministrem zdravotnictví ČR.

2) Webové stránky obsahují neoprávněně užité logo Ministerstva zdravotnictví ČR.

3) Webové stránky užívají neoprávněně logo CNN Prima News a imitují internetové stránky tohoto zpravodajského portálu.

4) Propagovaný výrobek Diaxil vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu (doplněk stravy). Není registrovaným léčivým přípravkem v ČR.  

5) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s výrobkem Diaxil používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o propagované potravině v rozporu s právními předpisy.

6) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky (Osoba uváděná na webových stránkách nikdy nerealizovala prezentovaný rozhovor a nikdy nepropagovala zmiňovaný produkt. Nepravdivé časové omezení nabídky produktu.).  

7) Provozovatel webových stránek je neznámý. Internetová doména „coffeehouse-enjoy.store“ je registrována mimo území ČR (v USA) a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Ruska.

8) Spotřebitel vyplní formulář (jméno a telefonní číslo) na webových stránkách. Poté je kontaktován z telefonní linky, aby uzavřel smlouvu.

9) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000002-SZPI-CZ