Přejít na:

https://ljouojdw.blogaugust.com/

Stav stránek ke dni 7. 2. 2022 7. 2. 2022
Nabízené potraviny:

Wortex

Popis stránek:

Stránky https://ljouojdw.blogaugust.com/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen výrobek proti parazitům Wortex.

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách nejsou uvedeny obchodní podmínky, takže spotřebitel neví, s kým a za jakých podmínek uzavírá kupní smlouvu.

2) Na webových stránkách není uveden žádný kontakt (pouze v dokumentu Politika důvěrnosti je zmíněna společnost Make Profit bez jakékoliv bližší specifikace a e-mail makeprofitlpp@gmail.com, nicméně tato společnost není uvedena jako prodávající).

3) Webové stránky navozují dojem, že nabízený produkt je léčivem, přičemž se jedná o potravinu (doplněk stravy).  

4) Na webových stránkách chybí povinné informace o potravině a jsou zde uvedeny tzv. „léčebná“ a zdravotní tvrzení v rozporu s právními předpisy.

5) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

6) Celková prezentace může u spotřebitele vyvolávat strach a naznačuje, že nekonzumací tohoto doplňku stravy může být poškozeno zdraví různými druhy parazitů.

7) Spotřebitel vyplní v objednávkovém formuláři jméno a telefonní číslo a následně je kontaktován telefonicky k dokončení objednávky.

8) Internetová doména blogaugust.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Ruska (viz https://www.whois.com/whois/blogaugust.com).

9) Vzhledem k tomu, že webové stránky byly registrovány mimo území ČR i mimo EU a subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se rovněž nachází mimo území ČR i mimo EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

 

Referenční číslo: W22-000004-SZPI-CZ