Přejít na:

https://seethebestoptions.com/420/prolesanpure-aven-m/gps/?req-id=hvCrjVJW

Stav stránek ke dni 10. 1. 2022 12. 1. 2022
Popis stránek:

Na webových stránkách je nabízena „kúra“ na hubnutí Prolesan Pure. Webové stránky jsou v českém jazyce. U nabízeného produktu je uvedena cena v českých korunách.   

Na co si dát pozor:

1) Na webové stránce nejsou uvedeny informace o prodávajícím. Dále zde nejsou uvedeny všechny požadované informace ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel tedy neví, kdo je prodávající a jaké jsou detailní podmínky, za kterých uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.   

 

2) Prodávající používá na těchto webových stránkách nekalé obchodní praktiky.

 

3) Prodávající používá na těchto webových stránkách neschválená zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením (ES) č. 1924/2006.

 

4) Prodávající používá na těchto webových stránkách tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s nařízením (EU č. 1169/2011.

 

5) Prodávající neuvádí v souvislosti s prodejem výrobku Prolesan Pure všechny povinné informace o potravině v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011.

 

6) Šetřením ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce se podařilo zjistit, že pravděpodobným prodávajícím produktu Prolesan Pure prostřednictvím výše uvedených internetových stránek je Global Group Ltd. se sídlem na jednom z Komorských ostrovů (BP 303, Suite 1156, Mutsamudu, Anjouan, Union of Comoros, identifikační číslo 46283), tedy ze státu mimo EU.

 

7) Držitel doménového jména seethebestoptions.com je neznámý a IP adresa této domény je lokalizována v Nizozemí.

 

8) Při doručení objednané zásilky se v ní nenachází faktura. Je zde však informace nazvaná „Důležitá informace pro osoby začínající s kúrou na hubnutí, která se nachází v této zásilce“, ve které osoba vystupující pod jménem Petr Stejskal – odborník pro kúru na hubnutí tvrdí, že jsou vyžadované kromě dodávané kúry další dodatečné 2 měsíce kúry na hubnutí s preparátem aktivujícím 2.etapu a 3.etapu. V souvislosti s touto informací může být spotřebitel opakovaně kontaktován zástupcem prodávajícího a přesvědčován k doobjednání a zaplacení dalších výrobků.

 

9) Pokud spotřebitel hodlá vrátit dodané zboží, je odkázán na postup v rámci jiných internetových stránek www.globalhelpinfo.com. Držitel doménového jména globalhelpinfo.com je neznámý a IP adresa této domény je lokalizovaná v Irsku.

 

10) Vzhledem k tomu, že prodávající se nachází mimo EU a subjekt spravující uvedenou internetovou doménu seethebestoptions.com je neznámý, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W22-000001-SZPI-CZ