Přejít na:

https://www.kouzelnevino.cz/

Stav stránek ke dni 14. 12. 2021 15. 12. 2021
Nabízené potraviny:

aromatizované vinné nápoje

Popis stránek:

Na webových stránkách jsou nabízeny aromatizované vinné nápoje, které jsou v rozporu s právními předpisy označeny jako víno. Webové stránky jsou v českém jazyce. U nabízených produktů jsou uváděny ceny v českých korunách. Ke dni záznamu webových stránek nebylo sice možné nabízené zboží objednat (v nákupním košíku se objevuje výraz „Nedostupné – ve výrobě“), nicméně kontrolou bylo zjištěno, že v minulosti bylo zboží možné objednat a není vyloučeno, že v následující době budou webové stránky opět plnohodnotně funkční.      

Na co si dát pozor:

1) V obchodních podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách, je uvedena jako prodávající společnost Kouzelne Víno – European Trade Foundation SE (IČ: 09809139) se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha. Na uvedené adrese se však nachází pouze tzv. „virtuální sídlo“ společnosti spolu s dalšími cca 1200 firmami.

 

2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela opakovaně podněty spotřebitelů, kteří si stěžovali, že prostřednictvím těchto webových stránek objednali produkty a zaplatili za ně předem, ovšem objednané zboží nikdy neobdrželi. SZPI proto upozornila Policii ČR na výše uvedené skutečnosti, neboť dle jejího názoru dochází ke vzniku skutkové podstaty bezdůvodné obohacování.

 

3) Provozovatel webových stránek na nich uvádí zavádějící údaje o charakteru potraviny (jedná se o porušení čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011). Nejedná se totiž o víno, ale o aromatizované vinné nápoje. Prodávající také na webových stránkách neuvádí údaj o alergenu – oxidu siřičitém, který je v předmětných nápojích obsažen.

 

4) Provozovatel webových stránek rovněž nesplnil opatření uložená dozorovým orgánem (SZPI) podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

5) Držitel doménového jména je dle databáze https://www.nic.cz/whois/contact/WEDOS-K8C-388073/ Massimo Sbrilli ze společnosti Online Trade Industries s.r.o., Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4.  

Referenční číslo: W21-000013-SZPI-CZ