Přejít na:

https://ljqkxyfa.wellbeingcarers.com/

Stav stránek ke dni 8. 6. 2021 8. 6. 2021
Nabízené potraviny:

Urotrin

Popis stránek:

Stránky https://ljqkxyfa.wellbeingcarers.com/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen doplněk stravy Urotrin, který údajně pomůže vyléčit řadu nemocí souvisejících s fungováním mužských pohlavních orgánů. 

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o doplněk stravy (tedy o potravinu). 

2) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví, s kým uzavírá smlouvu a za jakých podmínek.

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a držitel doménového jména je dle databáze https://www.whois.com/whois/wellbeingcarers.com z Ukrajiny.  

4) Na výše uvedených webových stránkách chybí povinné informace o potravině, jsou zde uvedena léčebná a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy a provozovatel webových stránek používá nekalé obchodní praktiky (mimo jiné chybně uvedeno jméno doporučujícího lékaře).

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W21-000006-SZPI-CZ