Přejít na:

https://hilpoarnedungamt.ru/simple/

Stav stránek ke dni 7. 1. 2021 7. 1. 2021
Nabízené potraviny:

Choco Lite

Popis stránek:

Stránky https://hilpoarnedungamt.ru/simple/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen výrobek Choco Lite určený k redukci hmotnosti.  

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách není uveden žádný provozovatel webu a žádná kontaktní adresa.

2) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a údaje o držiteli doménového jména nejsou známé.

4) Na těchto webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č.1169/2011, jsou zde uváděna tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s článkem 7 nařízení (EU) č.1169/2011 a zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením (ES) č.1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Provozovatel na těchto webových stránkách používá rovněž nekalé obchodní praktiky.  

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se pravděpodobně nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W21-000001-SZPI-CZ