Přejít na:

https://onlyverifiedinformation.com/420/prolesanpure-med-m/gps/index_after.html

Stav stránek ke dni 28. 1. 2020 28. 1. 2020
Popis stránek:

Stránky https://onlyverifiedinformation.com/420/prolesanpure-med-m/gps/index_after.html jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen přípravek Prolesan Pure, který je používán pro redukci hmotnosti. 

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách https://onlyverifiedinformation.com/420/prolesanpure-med-m/gps/index_after.html nejsou uvedeny dostatečné kontaktní údaje (pouze telefonní číslo +420 234 102 147).

2) Na webových stránkách nejsou uvedeny dostatečné informace důležité pro uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a držitele doménového jména není možné identifikovat z veřejně dostupných informačních zdrojů (https://www.whois.com/whois/onlyverifiedinformation.com).  

4) Na výše uvedených webových stránkách chybí povinné informace o potravině, jsou zde uvedena léčebná a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy a provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

6) Mimo výše uvedené webové stránky je doplněk stravy Prolesan Pure nabízen k prodeji prostřednictvím telefonických nabídek, které jsou spotřebitelům činěny z telefonních čísel +420 359 409 869, +420 296 183 265.   

Referenční číslo: W20-000002-SZPI-CZ