Přejít na:

http://cz2.thesuganorm.com

Stav stránek ke dni 2. 12. 2019 10. 12. 2019
Nabízené potraviny:

SugaNorm

Popis stránek:

Stránky http://cz2.thesuganorm.com jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen přípravek Suganorm, který stabilizuje hladinu cukru a normalizuje tvorbu inzulinu. 

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách http://cz2.thesuganorm.com nejsou uvedeny dostatečné kontaktní údaje (pouze nápis v dolní části celé webové prezentace je nápis: BERNADATTE LTD, Av Ricardo J.Alfaro, Panama International).

2) Na webových stránkách nejsou uvedeny žádné obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

3) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR.  

4) Na výše uvedených webových stránkách chybí povinné informace o potravině, jsou zde uvedena léčebná a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy a provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky.

5) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W19-000041-SZPI-CZ