Přejít na:

http://www.zaelcovskaya.ru/224/

Stav stránek ke dni 13. 5. 2019 24. 7. 2019
Nabízené potraviny:

Choco Lite

Popis stránek:

Stránky http://www.zaelcovskaya.ru/224/ jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Na stránkách je nabízen výrobek Choco Lite určený k redukci hmotnosti.  

Na co si dát pozor:

1) Na webových stránkách není uveden žádný provozovatel webu a žádná kontaktní adresa, takže spotřebitel neví, s kým uzavírá smlouvu.

2) Webové stránky jsou registrovány mimo území ČR a údaje o držiteli doménového jména nejsou známé.

3) Na těchto webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č.1169/2011, jsou zde uváděna tzv. „léčebná tvrzení“ v rozporu s článkem 7 nařízení (EU) č.1169/2011 a zdravotní tvrzení v rozporu s nařízením (ES) č.1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Provozovatel na těchto webových stránkách používá rovněž nekalé obchodní praktiky.  

4) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se pravděpodobně nachází mimo území ČR a EU, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W19-000035-SZPI-CZ