Přejít na:

https://blog-o-cukrovce.com/

Stav stránek ke dni 01.11.2023 03.11.2023
Nabízené potraviny:

InsuRegulate MAX

Popis stránek:

Webová stránka je v českém jazyce. Jedná se o prodejní webovou stránku, kde je nabízen výrobek InsuRegulate MAX, který údajně snižuje hladinu cukru v krvi. 

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. V ČR však žádný takový léčivý přípravek registrován není.

2) Provozovatel webové stránky používá nekalé obchodní praktiky (např. nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí).

3) Na webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č. 1169/2011, v platném znění a povinné informace podle vyhlášky č. 58/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Na webových stránkách jsou uvedena tzv. "léčebná tvrzení", což je v rozporu s čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

5) Na webových stránkách jsou zveřejněny informace, které odkazují na změny tělesných funkcí, které by mohly u průměrného spotřebitele vzbuzovat strach, což je v rozporu s čl. 3 písm. e) nařízení (ES)
č. 1924/2006, v platném znění.

6) Kliknutím na banner „Ověřit dostupnost“ se zobrazí telefonní číslo, prostřednictvím kterého je možné výrobek objednat a zakoupit.

7) Na předmětných stránkách jsou zveřejněny Obchodní podmínky, kde je jako vlastník a provozovatel webových stránek uvedena společnost APP AND ROLL sp z o.o, Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska, DIČ PL7010348607.

8) Držitelem doménového jména „blog-o-cukrovce.com“ je subjekt z USA (Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, PO Box 701, San Mateo, California 94401, US).

9) Poskytovatel webhostingu webových stránek https://blog-o-cukrovce.com/ je taktéž subjekt z USA (GitHub Inc., California, Pensylvania, US).

10) Vzhledem k tomu, že subjekty spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené.

Referenční číslo: W23-000025-SZPI-CZ