Přejít na:

https://moonsrop.store/7s3HXfbT?ad_id=23853533336760102&utm_code=215215&fbpx=177989941750130&fbclid=IwAR2X3hzdereclgqcsjJeSF8ri1WVfk48KZ2mos9xPTIMS16cibug450L3AQ

Stav stránek ke dni 2. 5. 2023 2. 5. 2023
Popis stránek:

Webové stránky jsou v českém jazyce. Nabízený produkt je možné koupit za české koruny. Je zde nabízen výrobek Tonerin, který údajně umožní vyčistit cévy od cholesterolu.    

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. Ve skutečnosti se jedná o potravinu (pravděpodobně o doplněk stravy). Není registrovaným léčivým přípravkem v ČR.  

2) V textech na webových stránkách jsou v souvislosti s výrobkem Tonerin používána tzv. léčebná tvrzení a neschválená zdravotní tvrzení o nabízené potravině v rozporu s právními předpisy.

3) Na webových stránkách chybí povinné údaje o nabízeném výrobku Tonerin.

4) Provozovatel webových stránek na nich používá nekalé obchodní praktiky (Osoba uváděná na webových stránkách nikdy nerealizovala prezentovaný rozhovor a nikdy nepropagovala zmiňovaný produkt. Uvádění neexistující instituce. Není uveden provozovatel webu).  

5) Webové stránky užívají neoprávněně logo České televize a imitují její internetové stránky.

6) Na webových stránkách nejsou uvedeny obchodní podmínky, spotřebitel tedy při objednání výrobku neví s kým a za jakých podmínek uzavírá smlouvu.

7) Internetová doména „moonsrop.store“ je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z Islandu.

8) Spotřebitel vyplní objednávkový formulář (jméno a telefonní číslo). Poté je kontaktován z telefonní linky, aby potvrdil objednávku a sdělil údaje pro doručení zásilky.

9) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000016-SZPI-CZ