Přejít na:

https://vyzrajnacukrovku.cz/

Stav stránek ke dni 3. 3. 2023 6. 4. 2023
Nabízené potraviny:

Glucobalance

Popis stránek:

Webová stránka je v českém jazyce. Jedná se o reklamní webovou stránku, kde je prezentován výrobek Glucobalance, který údajně snižuje hladinu cukru v krvi.  

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. V ČR však žádný takový léčivý přípravek registrován není. Výrobek Glucobalance je umístěn na seznamu Internetových stránek SÚKL s nelegálními nabídkami neschválených přípravků: https://www.sukl.cz/leciva/webove-stranky-s-nelegalnimi-nabidkami-leciv, na kterém jsou mj. uvedeny také doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti.

2) Provozovatel webové stránky používá nekalé obchodní praktiky (např. nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí).

3) Na webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č. 1169/2011.

4) Na webových stránkách jsou uvedena tzv. "léčebná tvrzení", což je v rozporu s čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

5) Na webových stránkách jsou zveřejněny informace, které odkazují na změny tělesných funkcí, které by mohly u průměrného spotřebitele vzbuzovat strach, což je v rozporu s čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1924/2006.

6) Kliknutím na banner „Ověřit dostupnost“ a poté kliknutím na banner „Pro zobrazení telefonního čísla klikněte zde“ se zobrazí telefonní číslo, prostřednictvím kterého je možné výrobek objednat a zakoupit.

7) Na předmětných stránkách je zveřejněn dokument „Řád“, kde je jako vlastník a provozovatel webových stránek uvedena společnost APP AND ROLL sp z o.o, Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska, DIČ PL7010348607.

8) Držitelem doménového jména vyzrajnacukrovku.cz je subjekt z Polska (organizace Mono Distribution Group, jméno: Igor Godles, s adresou: Kielecka 41A/8, 02-530 Warsaw, mazowieckie, PL).

9) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000010-SZPI-CZ