Přejít na:

https://propromo24.com/420/glucobalance/

Stav stránek ke dni 31. 1. 2023 6. 4. 2023
Nabízené potraviny:

Glucobalance

Popis stránek:

Webová stránka je v českém jazyce. Jedná se o webovou stránku, kde je nabízen k prodeji výrobek Glucobalance, který údajně slouží k obnovení normální hladiny cukru.  

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. V ČR však žádný takový léčivý přípravek registrován není. Výrobek Glucobalance nabízený na stránce https://propromo24.com/420/glucobalance/ je umístěn na seznamu Internetových stránek SÚKL s nelegálními nabídkami neschválených přípravků: https://www.sukl.cz/leciva/webove-stranky-s-nelegalnimi-nabidkami-leciv, na kterém jsou mj. uvedeny také doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti.

2) Provozovatel webové stránky používá nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí).

3) Na webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č. 1169/2011. 

4) Na webových stránkách jsou uvedena tzv. "léčebná tvrzení", což je v rozporu s čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

5) Na webových stránkách jsou zveřejněny informace, které odkazují na změny tělesných funkcí, které by mohly u průměrného spotřebitele vzbuzovat strach, což je v rozporu s čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1924/2006.

6) Webová stránka se odkazuje na doporučení odborníka, který není uveden v článku 11 nařízení 1924/2006, čímž dochází k porušení čl. 12 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006.

7) Na předmětných stránkách je dokument s názvem „Řád“, ve kterém je uvedeno, že Správce - vlastník a provozovatel služby je společnost Jayden Carepromotion LLC se sídlem ve Wilmingtonu, DE, Adresa v USA: 19C Trolley Square, Wilmington, DE, US 19806, zapsaná v příslušném rejstříku pod číslem L20000179832.

8) Internetová doména propromo24.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z USA.

9) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000009-SZPI-CZ