Přejít na:

https://bignews4you.com/420/glucobalance/

Stav stránek ke dni 31. 1. 2023 6. 4. 2023
Nabízené potraviny:

Glucobalance

Popis stránek:

Webová stránka je v českém jazyce. Jedná se o reklamní webovou stránku, kde je prezentován výrobek Glucobalance, který údajně slouží k obnovení normální hladiny cukru.  

Na co si dát pozor:

1) Nabízený výrobek vzbuzuje dojem, že je léčivým přípravkem. V ČR však žádný takový léčivý přípravek registrován není. Výrobek Glucobalance je umístěn na seznamu Internetových stránek SÚKL s nelegálními nabídkami neschválených přípravků: https://www.sukl.cz/leciva/webove-stranky-s-nelegalnimi-nabidkami-leciv, na kterém jsou mj. uvedeny také doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti.

2) Provozovatel webové stránky používá nekalé obchodní praktiky (např. nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí).

3) Na webových stránkách chybí povinné informace o potravině podle nařízení (EU) č. 1169/2011.

4) Na webových stránkách jsou uvedena tzv. "léčebná tvrzení", což je v rozporu s čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění.

5) Na webových stránkách jsou zveřejněny informace, které odkazují na na změny tělesných funkcí, které by mohly u průměrného spotřebitele vzbuzovat strach, což je v rozporu s čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1924/2006.

6) Webová stránka se odkazuje na doporučení odborníka, který není uveden v článku 11 nařízení 1924/2006, čímž dochází k porušení čl. 12 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006.

7) Na této webové stránce sice není možné výrobek objednat, ale spotřebitel je po kliknutí na banner „Speciální nabídka“ nebo na interaktivní text „Kliknutím sem získáte dofinancování“ přesměrován na webové stránky https://propromo24.com/420/glucobalance/, kde je možné výrobek zakoupit.

8) Na předmětných stránkách jsou uvedeny Zásady ochrany osobních údajů, ze kterých vyplývá, že Správcem osobních údajů je společnost Jayden Carepromotion LLC se sídlem. Wilmington, DE, adresa v USA: 19C Trolley Square, Wilmington, DE, US 19806, zapsaná v příslušném rejstříku pod číslem L20000179832.

9) Internetová doména bignews4you.com je registrována mimo území ČR a držitelem tohoto doménového jména je subjekt z USA.

10) Vzhledem k tomu, že subjekt spravující uvedenou internetovou doménu se nachází mimo území ČR, jsou aktivity českých dozorových orgánů vůči provozovateli těchto webových stránek velmi omezené. 

Referenční číslo: W23-000008-SZPI-CZ