Go to:

Sýr kozí mladý

Unsafe food Retail Retail Archive record 10/6/2020
Place of inspection:
Přerov (Čechova 1164/3, 750 02 Přerov)
IN: 07707754
Food group: Milk and milk products / Cheese
Sýr kozí mladý
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

V povrchu sýru byl zjištěn výskyt bílých a nazelenalých plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina měla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Best date: 05/05/2020
Date of taking the sample: 8/31/2020
Reference number: 20-000257-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.