Go to:

Zelený čaj

Unsafe food Viet Nam Wholesale Wholesale Archive record 7/2/2020
Place of inspection:
Ústí nad Labem - Všebořice (Havířská 352/17, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice)
IN: 27160840
Food group: Coffee, coffee substitutes and tea / Tea
Zelený čaj
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
dinotefuran
imidacloprid
tolfenpyrad

V čaji byl několika násobně překročen maximální limit reziduí pesticidů dinotefuranu,imidaclopridu a
tolfenpyradu.

[machine translate]
Batch: neuvedeno
Best date: 30 07 21
Packaging: spotřebitelský sáček z metalizované folie uzavřený sváry
The amount of product in the package: 200 g
Distributor: Vihafood s.r.o., Novodvorská 95/42, Lhotka, 142 00 Praha 4.
Country of origin: Viet Nam
Date of taking the sample: 2/20/2020
Reference number: 20-000152-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.