Go to:

Med květový lipový

Poor quality food Czech Republic Production Production Archive record 12/13/2019
Place of inspection:
Lednice (Nejdecká 101, 69144 Lednice)
IN: 29364698
Food group: Honey / Honey
Med květový lipový
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
aktivita diastázy

Ve výrobku byla zjištěna snížená aktivita diastázy (6 stupňů Schadeho) než je povoleno právními předpisy. Snížená aktivita diastázy poukazuje na nesprávné zacházení s medem při rozehřívání, či nesprávné skladování medu.

[machine translate]
Best date: 03.09.2020
Packaging: sklenice s Al uzávěrem
The amount of product in the package: 900 g
Producer: Včelapro s.r.o.
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 9/5/2019
Reference number: 19-000025-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.