Přejít na:

Křimické zelí kysané 660g

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 24. 10. 2019
Místo kontroly:
Plzeň (Plzeňská 95/61, 322 00 Plzeň)
IČ: 46853502
Skupina potravin: Zpracovaná zelenina, zpracované houby / Konzervovaná zelenina
Křimické zelí kysané 660g
Nevyhovující parametr:
kyselina sorbová

Výrobek obsahoval konzervant - kyselinu sorbovou, která nebyla uvedena ve složení.

Datum použitelnosti: 26.05.2019
Obal: PET/PE
Množství výrobku v balení: 660 g
Výrobce: Ing. Jaroslav Lobkowicz Zelárna, Zámecké náměstí 16/13, 322 00 Křimice
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 27. 3. 2019
Referenční číslo: 19-000403-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.