Go to:

albert Studentská směs

Unsafe food more countries Retail Retail Archive record 10/24/2018
Place of inspection:
Jablonec nad Nisou (Komenského 5320/18, 46601 Jablonec nad Nisou)
IN: 44012373
Food group: Nuts / Nuts
albert Studentská směs
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
škůdci

Uvnitř výrobku pod neporušeným obalem byl zjištěn výskyt živých škůdců v různých vývojových stádiích a stop po jejich činnosti (pavučinky).

[machine translate]
Batch: L18034
Best date: 30.04.2019
Packaging: částečně průhledný PP sáček s ba
The amount of product in the package: 125 g
Producer: Ing. Bohumil Kratochvíl - IBK Trade, Dolanská 7/337, 161 00 Praha 6 Česká republika
Country of origin: more countries
Date of taking the sample: 9/21/2018
Reference number: 18-000562-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.