Go to:

Královská klobása

Unsafe food Czech Republic Production Production Archive record 10/1/2018
Place of inspection:
Plzeň (Dřevěná 101/7, Vnitřní Město, 30100 Plzeň)
IN: 29159041
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Královská klobása
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
Benzo(a)pyren a PAH4

Ve výrobku byl zjištěn nadlimitní výskyt benzo(a)pyrenu a PAH4. Tyto látky vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být potencionálně karcinogení.

[machine translate]
Producer: UDÍRNA - PLZÁK Z PLZNĚ, Dřevěná 101/7, Vnitřní město
Country of origin: Czech Republic
Reference number: 18-000068-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.