Přejít na:

Královská klobása

Nebezpečné potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 1. 10. 2018
Místo kontroly:
Plzeň (Dřevěná 101/7, Vnitřní Město, 30100 Plzeň)
IČ: 29159041
Nevyhovující parametr:
Benzo(a)pyren a PAH4

Ve výrobku byl zjištěn nadlimitní výskyt benzo(a)pyrenu a PAH4. Tyto látky vznikají nesprávným postupem při uzení a mohou být potencionálně karcinogení.

Výrobce: UDÍRNA - PLZÁK Z PLZNĚ, Dřevěná 101/7, Vnitřní město
Země původu: Česko
Referenční číslo: 18-000068-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.