Go to:

TESCO MIX OF HERBS bylinný čaj, porcovaný

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 8/20/2018
Place of inspection:
Hradec Králové (Brněnská 1825/23a, 50009 Hradec Králové)
IN: 45308314
Food group: Coffee, coffee substitutes and tea / Herbal tea
TESCO MIX OF HERBS bylinný čaj, porcovaný
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
atropin
skopolamin

Čaj obsahoval tropanové alkaloidy atropin a skopalamin v množství, které již není možné považovat za bezpečné.

O tomto výrobku již SZPI informovala dne 16.7.2018 v tiskové zprávě Inspekce zjistila čaj s tropanovými alkaloidy v distribuční síti řetězce Tesco.

 

[machine translate]
Batch: L3496/2/125
Best date: 05.2019
Packaging: PP/AL sáček
The amount of product in the package: 40 g
Importer: Prodávající: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 4/4/2018
Reference number: 18-000337-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.