Go to:

Vysočina

Poor quality food Czech Republic Retail Retail Archive record 12/19/2017
Place of inspection:
Frýdek-Místek (17. listopadu 2262, 73801 Frýdek-Místek)
IN: 44012373
Unsatisfactory parameter:
aktivita vody aw

Ve výrobku byla zjištěna vyšší hodnota aktivity vody, než připouští příslušný právní předpis.

Výrobek se spotřebiteli může jevit jako "málo vysušený".

[machine translate]
Batch: L 000900717374
Best date: 28.11.2017
The amount of product in the package: 0,7 kg
Producer: Kostelecké uzeniny a.s., č.p. 60, 588 61, Kostelec, Česká republika.
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 10/31/2017
Reference number: 17-000717-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.