Go to:

Ananas plátky Mango

Unsafe food Thailand Production Production Archive record 11/3/2017
Place of inspection:
Ústí nad Labem (Skorotická 713/7, 40001 Ústí nad Labem)
IN: 10398562
Food group: Processed fruit products / Candied fruit
Ananas plátky Mango
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
žluť SY (E 110)
allura červeň AC (E 129)

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost barviva žluť SY (E 110) v množství vyšším, než je povoleno v příslušném právním předpise.

Dále bylo ve výrobku zjištěno barvivo Allura červeň AC (E129), které nebylo uvedeno ve složení.

[machine translate]
Batch: B4
Best date: 31.12.2018
Packaging: PP sáček s PAP etiketou
The amount of product in the package: 250 g
Producer: Ivan Starý, Skorotická 713, 40001 Ústí nad Labem
Country of origin: Thailand
Date of taking the sample: 8/2/2017
Reference number: 17-000538-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.