Go to:

Máta peprná

Unsafe food Kenya Unknown establishment type Archive record 6/10/2014
Place of inspection:
Velká Bystřice (Olomoucká 791, 78353 Velká Bystřice)
IN: 26450691
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Other vegetables
Máta peprná
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorečnany

V potravině byl několikanásobně překročen maximální limit reziduí chlorečnanů. Chlorečnany se mohou do zeleniny dostat například z kontaminované mycí vody nebo jako důsledek jejich nelegálního použití jako pesticidu.

[machine translate]
Batch: šarže: 1001
Packaging: papírová krabice s plastovým sáčkem
The amount of product in the package: 500 g
Producer: Dodavatel: TITBIT s.r.o., Pobřežní 16/18, 186 00 Praha 8
Distributor: TITBIT s.r.o., Pobřežní 16/18, 186 00 Praha 8
Country of origin: Kenya
Date of taking the sample: 3/4/2014
Reference number: 14-000220-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.