Přejít na:

MEXICAN CORIANDER

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 07.09.2023
Místo kontroly:
Brno (Nálepkova 24/25, 637 00 Brno)
IČ: 28271700
Nevyhovující parametr:
chlorfluazuron
diafenthiuron
fenvalerate
hexaconazole
permethrin
phenthoate

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfluazuron jedenáctinásobně, diafenthiuron pětinásobně, fenvalerate dvojnásobně, hexaconazole dvacetdvanásobně, permethrin čtyřicetinásobně, phenthoate dvanáctinásobně.

Šarže: LOT: 032
Obal: Polystyrenová krabice + PP perforovaný sáček
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: VIET HUNG KHUONG, Nálepkova 24/25, Brno 637 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 25.04.2023
Referenční číslo: 23-000557-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.