Go to:

Boni Sýrové nitě - pařený sýr

Unsafe food Czech Republic Retail Retail Archive record 7/19/2023
Place of inspection:
Jičín (Husova 1112, 506 01 Jičín)
IN: 64945880
Food group: Milk and milk products / Cheese
Boni Sýrové nitě - pařený sýr
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

U části balení pod neporušeným obalem byl zjištěn na povrchu potraviny výskyt plísní viditelných okem.

Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum použitelnosti.

[machine translate]
Batch: 28.05.2023
Usability date: 28.05.2023
Packaging: baleno v ochranné atmosféře
The amount of product in the package: 100 g
Producer: SIMABELLE, s.r.o., č.p.1074, 73998 Mosty u Jablunkova
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 4/27/2023
Reference number: 23-000335-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.