Go to:

Kozí sýr chilli

Unsafe food Retail Retail Archive record 4/28/2023
Place of inspection:
Přerov (Čechova 970/17, 750 02 Přerov)
IN: 07707754
Food group: Milk and milk products / Cheese
Kozí sýr chilli
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

V místě nákroje se vyskytovaly kolonie plísní bílé a zelené barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Vzorek byl odebrán z načatého balení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku.

[machine translate]
Best date: 28/02/2023
Packaging: Nakrojený sýrařský vosk
Date of taking the sample: 2/27/2023
Reference number: 23-000194-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.