Go to:

Jablka červená, odrůda Paula Red

Unsafe food Poland Retail Retail Archive record 12/7/2016
Place of inspection:
Pardubice (Poděbradská 293, 53009 Pardubice)
IN: 63473291
Food group: Fresh fruit / Pome fruit
Jablka červená, odrůda Paula Red
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
chlorpyrifos

Ve výrobku byl překročen maximální limit reziduí pesticidu - chlorpyrifosu.

Jablka byla kontrolovanou osobou označena jako původem z České republiky, přičemž skutečná země původu byla Polsko.

O tomto zjištění již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 31.10.2016 "Inspekce zjistila v tržní síti dovozová jablka s pesticidem a klamavým označením původu"

[machine translate]
Packaging: nebaleno
Distributor: centrální sklad Jirny
Country of origin: Poland
Date of taking the sample: 9/20/2016
Reference number: 16-001001-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.