Go to:

Kroměřížská Vysočina VB

Unsafe food Czech Republic Unknown establishment type Archive record 5/17/2013
Place of inspection:
Hradec Králové (Hradubická 181, komerční zóna, 50332 Hradec Králové)
IN: 26450691
Food group: Meat and meat products / Durable meat products
Kroměřížská Vysočina VB
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
plísně okem viditelné

Pod obalem (vakuové balení) se vyskytovaly plísně bílé barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum minimální trvanlivosti.

[machine translate]
Batch: L1802131
Best date: 08.06.2013
Packaging: plast
The amount of product in the package: 0,8 kg
Producer: KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Hulínská 2286, 76701 Kroměříž
Distributor: DC
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 5/6/2013
Reference number: 13-000313-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.