Přejít na:

Čardášový točený salám

Nebezpečné potraviny Česko Výroba Výroba 24. 2. 2023
Místo kontroly:
Osvračín (Ovsračín č.p. 50, 34561 Osvračín)
IČ: 09828907
Skupina potravin: Maso a masné výrobky / Tepelně opracované netrvanlivé výrobky
Čardášový točený salám
Nevyhovující parametr:
benzoa()pyren a hodnota PAH4

Ve výrobku bylo zjištěno nadlimitní množství látek benzo(a)pyren a hodnotu PAH4. Tyto látky jsou silně rakovinotvorné.

Datum použitelnosti: 8.12.2022
Výrobce: Osvračínské uzenářství s.r.o.
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 2. 12. 2022
Referenční číslo: 23-000003-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.