Go to:

Používaný fritovací olej

Unsafe food Fast food Fast food Archive record 1/12/2023
Place of inspection:
Přerov (Kramářova 1211/7, 750 02 Přerov)
IN: 67423477
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný fritovací olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
barva
vůně
chuť
tvorba kouře

Vzorek oleje byl odebrán z fritézy. Fritovací olej vykazoval známky tepelného rozkladu. Vůně byla typická pro přepálený olej, chuť byla nahořklá, typická pro přepálený olej. Byl zjištěn výskyt modrošedého kouře. 

[machine translate]
Best date: 08.07.2023
Date of taking the sample: 9/21/2022
Reference number: 23-000044-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.