Go to:

Používaný fritovací olej

Unsafe food Restaurant Restaurant 1/30/2023
Place of inspection:
Příbram (Na Struhách 171, 261 01 Příbram)
IN: 06366520
Food group: Dishes / Frying oil and frying fat
Používaný fritovací olej
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vzhled,konzistence
vůně,chuť

Vzorek oleje byl odebrán z fritézy. Používaný fritovací olej vykazoval známky tepelného rozkladu - chuť a vůně typické pro přepálený olej, palčivé, barva světle hnědá, byl patrný modrošedý kouř. V oleji se vyskytovaly zuhelnatělé zbytky smažených potravin.

[machine translate]
Packaging: nerezová fritovací vana
Date of taking the sample: 11/10/2022
Reference number: 23-000035-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.