Go to:

AŠVAGANDHA PRÁŠEK

Poor quality food India Retail Retail Archive record 1/19/2023
Place of inspection:
Střílky (Zámecká 202, 768 04 Střílky)
IN: 25544713
Unsatisfactory parameter:
průkaz ozáření

Na obale výrobku nebyla uvedena informace, že potravina byla ošetřena ionizujícím zářením.

Jednalo se o potravinu původem mimo EU, která musí být doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese schválené ozařovny. Tyty doklady nebyly kontrolovanou osobou předloženy, proto existuje podezření, že byla ozářena v neschválené ozařovně.

[machine translate]
Batch: AP641/2
Best date: 31/03/2025
Packaging: dóza s víčkem
The amount of product in the package: 100 g
Importer: D N M company s.r.o., Trávníky 201, 768 05 Střílky
Distributor: D N M company s.r.o., Trávníky 201, 768 05 Střílky
Country of origin: India
Date of taking the sample: 10/11/2022
Reference number: 22-000648-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.