Přejít na:

Uzená vepřová plec

Nebezpečné potraviny Česko Typ provozovny neuveden 16. 12. 2022
Místo kontroly:
Osvračín (Osvračín 50, 34561 Osvračín)
IČ: 06923062
Nevyhovující parametr:
benzo(a)pyren a PAH4

Ve výrobku bylo zjištěno nadlimitní množství benzo(a)pyrenu a PAH4. Tyto látky jsou silně rakovinotvorné.

Datum použitelnosti: 10.11.2022
Obal: nebaleno
Výrobce: Osvračínské uzenářství
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 3. 11. 2022
Referenční číslo: 22-000054-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.