Go to:

KH: Savmeav EN: Rambutan

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale 1/2/2023
Place of inspection:
Praha (Libušská 319/126, 142 00 Praha)
IN: 01960709
Food group: Fresh fruit / Tropical fruit
KH: Savmeav EN: Rambutan
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
cypermethrin

V potravině byl devítinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu cypermethrin.

[machine translate]
Packaging: Polystyrenová krabice + polystyrenová podložka + střečovací fólie
The amount of product in the package: 0,96 kg
Importer: Okimi Travel s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 10/12/2022
Reference number: 22-000627-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.